Vi brukar säga att vi är bäst på gatuplan eftersom det sammanfattar det område vi arbetar med. Utveckling av stadsmiljöer - med handel i fokus.  Från rådgivning och analys, till genomförande och förvaltning.

Våra branchexperter är ofta anlitade som föredragshållare och föreläsare på seminarier och workshops. Vi skräddarsyr föredrag efter målgrupp och önskemål. 

En viktigt motor i  ett lyckat stads-kvarter eller en välbesökt handelsplats är utbudet av mat och dryck. Vi vet vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat koncept och vilken aktör som är rätt för platsen.

Vi samarbetar gärna i stadsutveck-lingsprojekt med fastighetsägare, arkitekter och kommuner för en genomtänkt och hållbar utveckling i gatuplan. Läs gärna mer om våra samarbeten.

När vi säger att vi är Bäst på gatuplan, vill vi gärna också berätta om våra lyckade projekt. Vi har arbetat med några av landets främsta fastighets-ägare.

Du når oss på
+46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på
Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm