Bergs Gård, Nacka

Uppdrag: kommersiell rådgivning
Uppdragsgivare: Nacka kommun

Vid Saltsjön, mellan Nacka Strand och Nyckelviken, vill Nacka kommun skapa en stadsmiljö med cirka 2 000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Dagens oljehamn ska först avvecklas.

Vi bistår med kommersiell rådgivning i framtagande av detaljplan för Bergs Gård.