P-hus Däcket, Västerås

Uppdrag: uthyrning
Uppdragsgivare: Västerås Parkerings AB

På Östermälarstrand i Västerås växer en helt ny stadsdel fram. 
Området förvandlas till ett attraktivt bostadsområde med natur, parker, torg, verksamheter, skola och förskola och en livfull hamnmiljö 

Det nya parkeringshuset Däcket  
kommer att inrymma ca 440 p-platser i fem plan ovanpå en större lokal i markplan.