Dagsmejan, Sollentuna

Uppdrag: uthyrning och utveckling
Uppdragsgivare: Lindbäcks 

Lindbäcks uppför ett helt nytt kvarter i Edsberg, Sollentuna, med 203 lägenheter. I gatuplan planeras sex lokaler,  varav en med restauranganpassning. Lokalerna får ett attraktivt hörnläge och huset blir en del av den urbana miljön i området. 

Här utvecklar vi ett levande gaturum och hyr ut kommersiella lokaler i gatuplan.