Wester + Elsner, Den perfekta stadsdelen


Tillsammans med Wester + Elsner har vi på Optimal startat ett projekt för att fördjupa oss kring handelns förutsättningar i staden. Som en första delrapport har vi tagit fram en broschyr med 5 viktiga punkter med förslag och idéer kring vad en stadsplanerare bör tänka på i arbetet med stadsplanering ur ett handelsperspektiv.


Mer info finns på denperfektastadsdelen.se

Handeln ska vara synlig och öppen

 • Folkliv ger trygghet.
 • Liv hela dygnet
 •  Privat & offentligt

Ta hand om stadsdelen

 • Engagerande prositiva butiker
 • Synliga skyltfönster
 • ständig förnyelse

Handeln måste placeras medvetet

 • Dragare skapar flöden
 • Dynamik behövs 
 • Rätt lokalstorlekar 

Anpassa Utbudet vart efter behovet uppstår

 • Flexibilitet
 • Kompletera vartefter
 • Tillfälliga lokaler

Mellanrummen är stadsrummen

 • Koncentration av handel 
 • Många entréer
 • Lagom långt och nära

Rätt utbud ger levande handel

 • Närmarknaden styr
 • Rätt hyresgäst på rätt plats
 • Samverkan