Hjultorget, Leksand

Uppdrag: uthyrning
Uppdragsgivare: Nils Skoglunds Fastigheter AB 

Med sin höga tillgänglighet intill Rv70 och långa tradition som besöksmål för Dalaregionens turister, har Hjultorget blivit en expansiv handelsplats med stark outletkaraktär. Här finns lokaler för aktörer som vill vara med och skapa en Outletdestination i Dalarna.

Lokalerna är moderna med hög tillgänglighet och bra skyltläge. Det finns även några äldre industrifastigheter med råa lokaler med tydlig karaktär.