Kista Äng

Uppdrag: Handelsutredning med fokus på gatuplanet och hur handel kan placeras i de nya stadsdelarna. 

Uppdragsgivare: Stadsutveckling AB, JM, SSM, Veidekke, Byggvesta, Lindbäcks. 

Kista Äng är ett av Stockholms nya bostadsutvecklingsområden. Här finns idag ett av Stockholms starkaste företagsområden i Kista Science City.  Genom att addera bostäder har man fokus på att skapa en attraktiv blandstad med goda kommunikationer. 

Kista Äng föreslås bli en ny stadsdel i norra Kista. Ca 1500 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. 

Vi bistår med kommersiell rådgivning och analys i planeringen av gatuplanet.
 

Du når oss på +46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm