Kista Äng

Uppdrag: Handelsutredning 

Uppdragsgivare: Stadsutveckling AB, JM, SSM, Veidekke, Byggvesta, Lindbäcks. 

Kista Äng föreslås bli en ny stadsdel i norra Kista - ca 1700 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. 

Här finns idag ett av Stockholms starkaste företagsområden i Kista Science City.  Genom att addera bostäder har man fokus på att skapa en attraktiv blandstad med goda kommunikationer. 
 

Du når oss på
+46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på
Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm