Kista Äng, Stockholm

Uppdrag: kommersiell rådgivning och analys
Uppdragsgivare: SSM, JM, Veidekke, ByggVesta, Stadsutvecklings AB

Kista Äng föreslås bli en ny stadsdel i norra Kista. Ca 1500 bostäder, skola och förskola planeras i kvarters-struktur med parker och torg. 

Planområdet ligger i Kista Science City - ett av de främsta IT-klustren i världen med ett bra läge med närhet till service och kommunikationer. 

Vi bistår med kommersiell rådgivning och analys i planeringen av gatuplanet.