Kvarteret Kobra, Telefonplan

Uppdrag: analys, uthyrning och utveckling
Uppdragsgivare: HSB Bostad

Vi genomför analys, uthyrning och utveckling av gatuplanet i HSBs bostadsprojekt på Telefonplan. 

Området runt Telefonplan har de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Nya bostäder har byggts och flera stora och små verksamheter har etablerat sig här. 

Pågående utveckling av Telefonplan kommer att innebära ca 5 400 nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskolor, torg och kvartersparker.