Lorensborg

Uppdrag: Analys och utveckling
Uppdragsgivare: MKB Fastighets AB

Lorensborg behövde återigen få ett levande torg och fungerande närcentrum.

Vi tog fram strategier och planer med analys av flöden, parkeringar och stråk samt marknadsanalys med intervjuer av boende och andra intressenter.

Utöver detta ingick förslag på rumslig gestaltning och planskiss framtagna av arkitekterna på BAU.

Du når oss på
+46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på
Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm