Harri Orava
Partner och Food & Beverage Expert
 

Jag är Optimals affärsområdesansvarige för mat och dryck, F&B. I takt med att den fysiska handeln förändras och minskar till yta, blir F&B en allt viktigare komponent i städernas utveckling, att hitta rätt aktörer till rätt plats blir därmed allt mer väsentligt.

Min erfarenhet av retail, F&B, konceptutveckling och marknadsföring är ganska omfattande bl.a. har jag varit marknadschef och kommersiell utvecklare på Kungshallen i Stockholm. På Kungshallen var jag ansvarig för den operativa driften som restaurangchef. Under samma period var jag dessutom restaurang- & driftchef för Vällingehus i Vällingby City samt konsult för koncept och utvecklingsfrågor inom F&B i Vällingby City.

Jag har även varit involverad i flertalet utvecklings och -strategi arbeten inom F&B åt bl. a. åt Förvaltaren i Sundbyberg, Jernhusen, Viking Line, Ikano, LRF,Öbo, Stockholms Fastighetskontor m fl.

 Hör av dig till mig ifall du behöver ett bollplank vad gäller mat o dryck, antingen det gäller intressanta aktörer eller frågor kring den snabba tekniska utvecklingen som sker inom såväl storköksutrustning samt ventilationslösningar