Kenneth Christensen
VD & Partner

070-536 08 25
kenneth.christensen@optimalprogress.se

Hej!

Jag heter Kenneth Christensen och är VD på Optimal som jag tillsammans med några partners startade för 10 år sedan. Jag har en lång erfarenhet av stadsutveckling, detaljhandel och detaljhandelsfastigheter. På senare år är jag på ett övergripande sätt fortfarande involverad och engagerad i de flesta uppdrag och projekt som vi är verksamma i på Optimal.
 
Jag har före tiden på Optimal sysslat med handel och handelsdriven stadsutveckling under hela min karriär. Jag har genom åren haft ledande befattningar på några olika ICA butiker och bolag som Atrium AB, Atrium Ljungberg AB, Handskmakaren AB, Centrum Invest Management AB.