Sebastian Pradilla
 Partner & Konsult

070-640 92 79
sebastian.pradilla@optimalprogress.se

Hej,
 
Jag heter Sebastian Pradilla och är ansvarig för uthyrningsavdelningen på Optimal.
 
En av våra specialiteter i uthyrningsgruppen är att arbeta med  nya bostadsområden i tidiga skeden,  bl.a. hanteringen av markanvisningar för gaturummen, både vad gäller utformning, syfte och funktion för gatuplanen liksom uthyrning av dessa. Bland av våra uppdragsgivare finns bl.a HSB Bostad och Einar Mattson Projekt, Järntorget Bostad och Maxera Bostad.
 
En annan specialitet och otroligt intressant område vi verkar inom är att göra olika sorters analyser.
1.       Hyresanalyser i syfte att fastställa marknadsmässiga hyresnivåer, ofta inför Hyresnämndssammanträffande
2.       Riskanalyser i syfte att utvärdera ekonomisk risk i samband med ny- och ombyggnadsprojekt
3.       Marknads- och handelsanalyser för olika handelsplatser i Sverige. Bland annat kan nämnas risk- och hyresanalyser för Stockholm Stad avseende  Östermalmshallen och Medborgarhuset, samt handels- och marknadsanalyser för Stockholmshem.
 
Vår filosofi är att våra rekommendationer ska vara verklighetsförankrade och genomförbara, därför är det ännu viktigare att vår uthyrningsavdelning har en tät dialog med analysavdelningen i uppdragen för att säkerställa kvalitet i våra leveranser. Det är sannolikt därför vi de senaste 3 åren har varit i topplistan för flest uthyrda kvadratmeter inom handel och mat & dryck!

Slå mig en pling så berättar jag mer om vad vi kan göra för dig!