Thomas Cassel
Partner & Seniorkonsult

072-521 33 31
thomas.cassel@optimalprogress.se

Hej,

Jag har arbetat med kommersiell verksamhet varje dag sedan 1980 och då på alla sidor av "bordet". På detaljhandelssidan var jag med i ledningen under de sju första åren ONOFF skapades. På Twilfit och Wedins-Handsmakarn arbetade jag som operativ chef med ansvar även för etableringarna.

Jag har varit med från början i nätverksarbeten såsom Centrumledarföreningen, Nordic Council of Shoppingcenters, City i samverkan Stockholm, IMFA Sweden samt involverad i Svenska stadskärnor.


Jag har arbetat som centrumchef, centrumledare, butikschef, marknadschef och konceptutvecklare inom Food & Beverage, affärsstråksansvarig och hotellutveckling.

Under mina tio år på Arlanda flygplats var jag ansvarig för den totala kommersiella verksamheten; Retail/F&B, hotell, parkering/marktransporter, telekom, fastighetsförvaltning, flygplatsservice och en samlad intäktsvolym över två miljarder per år, 300 anställda och ett rörelseresultat på en miljard.

Jag var även ansvarig för utveckling av de kommersiella IT-produkterna som webb, digitala tjänster, self service m.m. – för samtliga tio flygplatser i koncernen.

Under merparten av min tid på Arlanda verkade jag även som VD för en av Sveriges största konferens- & eventanläggningar, Arlanda Conference & Business center.

Det intressanta är att allt arbete har utgått från kunden, brukaren och dess behov samt resultatkraven. Tillvägagångssättet har varit en helhetssyn med tydliga mål och uppföljningar. Uppdragsgivarna har varit från såväl privat och börs som statlig och kommunalverksamhet, alla med sina strukturer och förutsättningar.

Jag brinner för att skapa förflyttning och kommersiella resultat och att med organisering skapa förutsättningar för framgång och leveranser, oavsett uppbyggda interna strukturer.

Ibland brukar man kalla detta för intraprenörskap, i så fall är jag en typisk intraprenör.