Referenser

Ett urval av våra uppdrag.

Bergs Gård, Nacka

Vid Saltsjön, mellan Nyckelviken och Nacka Strand finns idag en oljehamn som ska avvecklas. Där planerar Nacka kommun att uppföra ca 2000 bostäder. 

Uppdrag: Handelsanalys för att utreda handelns förutsättningar.

Uppdragsgivare: Nacka kommun.

Gottsunda C

Gottsunda Centrum är en bostadsnära handelsplats med betoning på dagligvaror, service och mat. I takt med att Uppsala och Gottsunda växer adderas ny yta till Gottsunda Centrum i form av bostäder, kontor och handel.

Uppdrag: Kommersiellt centrumledningsstöd, utveckling och uthyrning.

Uppdragsgivare:
Uppsala Kommuns Fastighets AB

Västra Ursvik

Ursvik är ett av Sundbybergs största bostadsprojekt och kommer addera tusentals nya bostäder till 2026. Genom kommersiell rådgivning av gatuplanet har Optimal gjort en analys av hur handel kan planeras i Västra Ursvik, utefter de förutsättningar som bedöms finnas där. 

Uppdrag: Handelsanalys

Uppdragsgivare: Stora Ursviks KB

Kista Äng

Kista Äng är ett av Stockholms nya bostadsutvecklingsområden. Här finns idag ett av Stockholms starkaste företagsområden i Kista Science City och genom att addera bostäder har man fokus på att skapa en attraktiv blandstad med goda kommunikationer. 

Uppdrag: Handelsutredning med fokus på gatuplanet och hur handeln kan placeras i de nya stadsdelarna. 

Uppdragsgivare: Stadsutveckling AB, JM, Veidekke, SSM, Byggvesta, Lindbäcks.

Rinkebystråket

I Stockholmsförorten Rinkeby är Rinkebystråket en stadsmiljö för möten, butiker och restauranger.  Lokaler i form av paviljonger adderas i gatuplan längs hela gatan.

Fokus ligger på matkultur med inslag av service, kläder och inredning. Det övergripande konceptet är ”1000 smaker”. 

Uppdrag: Kommersiellt stöd och uthyrning

Uppdragsgivare: Familjebostäder

 rinkebystraket.se

Arkaden, Skellefteå

Gallerian Arkaden i Skellefteå behövde moderniseras och effektiviseras. Galleriagången togs bort och butikerna vändes mot gatan för att öka livet längs gågatan. 

Uppdrag: Analys, koncept, butiksmix, uthyrning och hyresgästkoordination.

Uppdragsgivare: Mannberg Fastigheter

Lorensborg

Lorensborg behövde återigen få ett levande torg och fungerande närcentrum.

Vi tog fram strategier och planer med analys av flöden, parkeringar och stråk samt marknadsanalys med intervjuer av boende och andra intressenter.

Utöver detta ingick förslag på rumslig gestaltning och planskiss framtagna av arkitekterna på BAU.

Uppdragsgivare: MKB

Västermalms- strand

Vårt uthyrningsuppdrag omfattade alla lokaler i markplan i Kv. Välbehaget & Kv. Jublet.

Totalt omfattar kvarteren runt 500 lägenheter och lokaler i unikt läge med bra kommunikationer, puls och stadens nya strandpromenad.

Uppdragsgivare: Skanska, Areim mfl. 

43:an i Boden

Mitt i centrala Boden ligger 43:an. Kvarteret innehåller bostäder i fyra våningar och ca 5.000 kvadratmeter ny handelsyta i gatuplan.

43:an är ett stort steg mot att skapa en attraktivare stad.

Tillsammans med fastighetsägaren har vi utvecklat den kommersiella delen av projektet från ax till limpa samt har haft uthyrningsuppdraget för projektet.

Uppdragsgivare: Wikstén fastigheter

Birsta Citys Food Court. Kund: Ikano
Birsta Citys Food Court. Kund: Ikano
By: Kungens Kurva. LRF:s matkoncept.
By: Kungens Kurva. LRF:s matkoncept.
Sats Sveavägen. Kund: Bonnier Fastigheter
Strategi Birger Jarlsgatan. Kund: Humlegården
Strategi Birger Jarlsgatan. Kund: Humlegården
FLygstaden Halmstad. Kund: Ica Fastigheter
Akademibokhandeln Hötorget. Kund: SEB
Akademibokhandeln Hötorget. Kund: SEB
Kv Schönborg. Kund: Einar Mattsson
Kv Schönborg. Kund: Einar Mattsson
Kungshallen. Kund: SEB
Bryggeriet i Nora. Kund: Norabostäder
Bryggeriet i Nora. Kund: Norabostäder
Atollen Jönköping. Kund: Ekblads & Corallen
Atollen Jönköping. Kund: Ekblads & Corallen
Markbacken. Kund: Örebrobostäder
Markbacken. Kund: Örebrobostäder
Valla torg. Kund: Stockholmshem
Valla torg. Kund: Stockholmshem

Du når oss på +46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm