Sjödalen, Huddinge

Uppdrag: uthyrning
Uppdragsgivare: HSB Bostad

Huddinge Centrum växer med ytterligare nya bostadskvarter.

I dag pågår omvandlingen av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv blandstad i anslutning till Huddinge C. 

650 nya bostäder byggs i det gemensamma kvarteret Brandstegen. 


I Sjödalen uppför HSB två åttavåningshus, som ingång till Huddinges nya kvartersstad.  

Husen inrymmer 83 moderna lägenheter och kommersiella lokaler i gatuplan.