Analys

För att veta vad man ska göra måste man såklart analysera läget. Därför börjar vi alltid våra uppdrag med en analys av marknaden och objektet.

All utveckling och förädling som vi är involverade i, baseras på en gedigen genomgång av de geografiska, marknadsmässiga och socioekonomiska förutsättningar som är specifika för platsen. Vi besvarar frågor av typen: Hur stort är konsumtionsunderlaget? Hur stark är köpkraften? Hur ser konkurrenssituationen ut?

För att veta vad som är rätt för just din handelsplats eller fastighet krävs en noggrann undersökning av de lokala marknadsförhållandena. Vi utför den åt dig. Dessutom analyserar vi hyresnivåer och driftnetto, optimerar lokalytorna samt bedömer hyresgästmixen. Allt för att skapa rätt förutsättningar för en framgångsrik utveckling av din handelsplats.

Vi kan det här.

  • Marknadsanalys
  • Omvärldsanalys
  • Hyresanalys
  • Driftnettoanalys
  • Ytoptimering
  • Översyn hyresgästmix


 

Du når oss på
+46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på
Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm