Förvaltning

För oss innebär förvaltning daglig utveckling. Vi vet att en idé inte är bra om den inte kan förvaltas.

I vår värld innebär god förvaltning ständig utveckling i det dagliga arbetet med fastigheten. En god förvaltning utgör grunden för värdestegring i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Förvaltning är alltid långsiktig, det handlar om att vårda allt, stort som litet - både objektet och hyresgästerna. En väl fungerande förvaltning är en grundförutsättning för att behålla befintliga hyresgäster och att attrahera nya hyresgäster.

Effektiv förvaltning leder till minskade kostnader, färre missöden, högre intäkter och därigenom ett bättre driftnetto. Vår förvaltning utgår alltid från uppdragsgivarens plan och vision för berörda objekt och vi målsätter alltid förvaltningen.

Infriandet av satta mål garanterar värdeutveckling. Vi tar ansvar för både helheten och detaljerna, allt från upphandling till underhåll och hyresgäster.

Vi kan det här.

  • Total förvaltning
  • Kontraktsförvaltning
  • Kommersiell förvaltning
  • Förvaltningsstöd
  • Place management
  • Marknadsföring

Du når oss på +46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm