Utveckling

För oss är utveckling både större projekt och daglig förvaltning. 

Vi hjälper er med utveckling från ax till limpa; analys av läget, ta fram en affärside, skapa en masterplan och utveckling av konceptet.

En stadskärna eller stadsdel behöver mötesplatser för att leva. Dessa mötesplatser, som ofta även är handelsplatser, måste ständigt förnyas och utvecklas så att de behåller sin attraktivitet och konkurrenskraft. Vi hjälper er med analys och kommersiell utveckling av såväl nya som existerande stadskärnor eller stadsdelar.

I många städer finns idag gatustråk och passager i konkurrenskraftiga lägen med stora kundflöden som till stor del är outnyttjade eller underexploaterade. Vi analyserar marknader och skapar strategier för att bättre tillvarata potentiella kommersiella ytor som redan existerar men visar även på exploateringsmöjligheter som inte är direkt uppenbara.

Vi kan det här.

  • Handelsplatsutveckling
  • Stadskärneutveckling
  • Stadsdelsutveckling
  • Lokaler i gatuplan i bostadshus
  • Detaljplanefrågor
  • Platsutveckling
  • Utveckling av handelsstråk

Du når oss på +46 (0)8-34 54 55
eller info@optimalprogress.se

Du hittar oss på Sveavägen 47, 4 tr
113 59 Stockholm