Västra Ursvik, Sundbyberg

Uppdrag: kommersiell rådgivning och analys
Uppdragsgivare: Stora Ursvik KB

Stora Ursvik är Sundbybergs stads största utbyggnadsprojekt och ett av de största i Stockholms län. Fram till år 2026 bebyggs området med ca 8000 bostäder, torg, parker, skolor och mötesplatser. 

Nästa etapp i utvecklingen är Västra Ursvik. Runt det framtida Ursviks torg kommer det planeras för en hel del lokaler för handel och service.  

Vi bistår med kommersiell rådgivning och analys i planeringen av gatuplanet.